Brancaleone Cugusi in: Sardegna Civiltà, di Adriano Vargiu, marzo 1974

 

Sardegna Civiltà

Brancaleone Cugusi in Sardegna Civiltà, cultura Sarda per le scuole.

di Adriano Vargiu, Cappelli edizioni, marzo 1974